Nike Air Pegasus

Övre har också raffinerats, med mer exakt placering och integration av Flywire-kablarna som sätter in mittfoten för säker hållning.
Och gummit på sulan är mer segmenterat för att öka flexibiliteten. Allt detta lägger till något gammalt: den snabba, lyhörda ritten i den ursprungliga Pegasusen, innan den blev tjock och trampig i mitten av 2000-talet.